VHS: Samalla viivalla – Dan Koivulaakso vs. Christina Dahlblom

Samalla viivalla -vaalikeskustelu
24.2.2015
Elmun baari, Helsinki


Raavinta: Yrwin Goodman, Jussi Helttunen (still), Mika Lindberg, Ville Malja
Leivonta: Yrwin Goodman
Tunnusmusiikki: Antti Majuri
Seremoniamestarit: Janne Flinkkilä & Laura Haapala


Creat järjesti suuren vaalikeskustelun, jonka otsikko on ”Samalla viivalla”. Kutsuimme sinne ehdokkaat kaikista kevään 2015 eduskuntavaaleihin ehdokkaita asettaneista ryhmistä.

Kaikkiaan kutsu lähti 16 puolueelle. Niistä neljä ei ottanut haastetta vastaan. Olavi Mäenpään johtama Sinivalkoinen Rintama ei ollut saanut helmikuun aikana ehdokasasetteluaan valmiiksi, joten heiltä ei saatu ketään paikan päälle.

Perussuomalaiset, Suomen Kristillisdemokraatit ja Kommunistinen Työväenpuolue eivät lupauksistaan huolimatta osallistuneet keskusteluun. Heihin oltiin yhteydessä viime metreille asti, mutta lopulta viesteihimme ei enää edes vastattu.

Saimme kuitenkin helmikuun 24. päivänä Helsingin Elmun baariin edustajat kaikkiaan kahdestatoista puolueesta. Aluksi he saivat esitellä itsensä ja puolueensa tavoitteet seuraavalle vaalikaudelle. Sen jälkeen aloitettiin varsinainen debatti.

Etukäteen oli valittu kaksitoista teemaa, joihin kuhunkin arvottiin ehdokaspari väittelemään keskenään. ”Samalla viivalla” -periaatteen mukaisesti kaikille puhujille annettiin sekunnintarkasti saman verran aikaa.

Taistelupari 2
Dan Koivulaakso (Vas.) vs. Christina Dahlblom (RKP)

Aiheet:
1. Kulttuuripolitiikka

Paitsi että kulttuuri on itseisarvo sivistysvaltiossa, sillä on myös taloudellista merkitystä. Opetusministeriön selvityksen mukaan kulttuurialat muodostavat merkittävän osan Suomen kansantaloudesta. Esimerkiksi vuonna 2010 ne tuottivat yhteensä yli 10,5 miljardia euroa. Kulttuuritapahtumat myös tuottavat merkittäviä tuloja esimerkiksi ravintola-, majoitus- ja kuljetusaloille. Kulttuuri on suomalaisten toiseksi suurin yksityisen kulutuksen kohde pakollisten elinkustannusten jälkeen. Millä tavalla valtion pitäisi tukea kulttuurialoja?

2. Tuloerot

Suomen tuloerojen kasvu on OECD-maiden kärkeä. Tilastokeskuksen tuoreimman selvityksen mukaan (2013) Suomen suurituloisimman prosentin ansiot kasvoivat 12,2 % lähinnä pääomatulojen ansiosta. Samaan aikaan sekä mediaanitulo että ansiotulot kokonaisuudessaan laskivat. OECD on todennut tuloerojen kasvun hidastavan merkittävästi talouskasvua: esimerkiksi Suomessa talouskasvu on leikkautunut yhteensä 9 %:lla 1980-luvun jälkeen. OECD ehdottaa toimenpiteeksi korkeampaa verotusta rikkaille ja köyhimmän 40 %:n aseman parantamista. Millä tavalla Suomen pitäisi reagoida tuloerojen kasvuun?

Kommentointi