HESYLeaks

Pengonta ja kuva: Teemu Kammonen-La Fiura

Julkaisemme pieniä maistiaisia hallussamme olevasta todistemateriaalista, joka liittyy Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan vuodesta 2004 asti.

Miksi HESYLeaks?
1.) Haluamme esittää konkreettiset lähdeviitteet.

Kun Creat julkaisi ensimmäisen artikkelinsa HESY:n kaaoksesta, yhdistyksen hallitus sanoi vastineessaan olevansa ”pöyristynyt valheellisista väitteistä” ja piti ”pöyristyttävänä tapaa, jolla mediat hyökkäävät kohti eläinten oikeuksia puolustavaa yhdistystä”.

Kaikki HESY-aiheisissa artikkeleissamme esitetyt väitteet perustuvat viranomaisraportteihin, meille luovutettuun muuhun kirjalliseen aineistoon (pöytäkirjat, kirjeenvaihto) tai ensi käden haastatteluihin, jotka olemme pyrkineet tarkistamaan vähintään kahdesta lähteestä.

Osaa materiaalista emme julkaise intimiteettisuojan vuoksi, osaa suojaa kirjesalaisuus. Tiedonantajamme taas ovat lähdesuojan piirissä.

Tässä julkaistu materiaali koostuu julkisista asiakirjoista tai Creatille julkaisemista varten luovutetusta todistusaineistoista.

Asetamme nyt esille konkreettisia lähdeviitteitä, jotta jatkossa jokainen voi suhteuttaa kaikkien asianomaisten lausunnot tähän aineistoon.

Tässä julkaistujen dokumenttien lisäksi hallussamme on paljon muutakin todistusaineistoa. Käytämme sitä taustatietona seuraavia HESY-aiheisia artikkelejamme varten.

2.) Haluamme todistaa, että HESY:n ongelmat ovat syvemmällä kuin yhdistys julkisesti väittää.

Vappuaaton aamuna järjestettävään vuosikokoukseen asti HESY:ä luotsaa varapuheenjohtaja Anne Roine. Hän on pyrkinyt aiemmin myös HESY:n toiminnanjohtajaksi.

Tammikuun 21. päivänä julkaistun artikkelimme jälkeen Roine on yksilöinyt HESY.n ongelmien aiheuttajaksi toiminnanjohtaja Satu Lehtisen, joka ehti olla työssään vain reilun kuukauden viime lokakuusta lähtien.

Seura-lehdessä julkaistujen Roineen väitteiden vuoksi Lehtinen teki rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Vähäisyysperusteen vuoksi se ei johtanut syytteeseen.

Myös HESY:n vastineessa Creatin artikkeliin sanottiin, että yhdistyksen henkilöstöasiat ajautuivat ”syvään kriisiin” Lehtisen vuoksi: ”HESY:n hallitus toivoi toiminnanjohtajaa valitessaan, että oikea henkilö pystyisi huolehtimaan sekä eläinten että henkilöstön hyvinvointiasioista. Vastoin odotuksia HESYn henkilöstöasiat ajautuivat niin syvään kriisiin, että hallituksen oli lopulta pakko todeta, ettei vastavalittu toiminnanjohtaja nauti luottamusta. Tämä johti toiminnanjohtajan irtisanoutumiseen.”

Nyt julkaistu materiaali todistaa, että yhdistyksen henkilöstöasiat ovat olleet kriisissä jo yli kymmenen vuotta ennen Lehtisen työsuhdetta. Eikä kyse ole ollut tilapäisistä kriiseistä vaan pysyvästä olotilasta, jota ei viranomaisten toistuvista väliintuloista huolimatta ole kyetty korjaamaan.

3.) Avoin data luo avointa demokratiaa. HESY:n jäsenet ansaitsevat saada yhdistyksestä faktatietoa ennen puheenjohtajavaalia.

Creatin toisessa HESY-aiheisessa artikkelissa todettiin, että Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen ongelmien juuret ulottuvat syvälle Hannele Luukkaisen valtakaudelle asti.

Luukkainen toimi HESY:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 1986–2014. Tähän liitetyt todisteet osoittavat, että yhdistys on ollut kaoottisessa tilassa ainakin vuodesta 2004 asti. Samat ongelmat, joista yhdistys on ollut otsikoissa viime kuukausina, ovat näyttäytyneet viranomaisraporteissa ja muussa materiaalissa yli kymmenen vuoden ajan.

Nyt Luukkainen on ilmoittautunut ehdokkaaksi uudelle puheenjohtajakaudelle.HESY:n sivujen puheenjohtajahaastattelussa häneltä kysytään, kuinka hän kehittäisi yhdistyksen toimintaa.

”Keskittyisin eläinsuojeluun, palauttaisin HESY:yn jäsenten, lahjoittajien ja viranomaisten luottamuksen ja työrauhan. Elvyttäisin vapaaehtoistyön ja suhteet muihin järjestöihin”, Luukkainen vastaa.

Alla olevien liitteiden lukemisen jälkeen itse kukin voi kysyä, millaiseen tilaan Luukkainen aikoo HESY:n palauttaa. Viranomaisten luottamuksen hän petti jo viisi vuotta sitten, kun Luukkaisen johtama hallitus päätti järjestää joulukeräyksen ilman rahankeräyslupaa.
Hyvän journalistisen tavan mukaan olemme eilen sunnuntaina haastatelleet tasapuolisen kuulemisen hengessä myös Luukkaista. Hänen vastauksensa julkaistaan tämän viikon aikana.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n vuosikokous pidetään 30.4.2016 klo 10 Pelastusarmeijan Temppelissä (Uudenmaankatu 40, Helsinki). Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksen käsiteltäväksi on vaadittu erillisenä asiakohtana hallituksen erottamista. Tilaisuus on avoin vain jäsenille.

Poliisihallituksen hylkäämä rahankeräyshakemus vuodelta 2011, joka todistaa, että HESY oli Hannele Luukkaisen johdolla järjestänyt lipas- ja internetkeräyksiä ilman lupaa.

2010_3919_hylatty paatos

2010_3919_hylatty paatos2

2010_3919_hylatty paatos3

2010_3919_hylatty paatos4

Ote työsuojelutarkastuksesta vuodelta 2004 – nykyinen Aluehallintovirasto on viime vuosinakin kiinnittänyt yhä raporteissaan huomiota HESY:n tilojen siivottomuuteen. Kun sama meno on jatkunut toistakymmentä vuotta viranomaisten huomautuksista piittaamatta, kyse ei ole tilapäisestä lipsahduksesta vaan työoloista piittaamattomasta johtamiskulttuurista.

Tyosuojelutarkastus 2004 sivu 1

Työntekijät lähestyivät liittoa vuonna 2004 – kuulostaako tutulta?

toimeksianto ertolle 2004

erton selvityspyynto hesylle 2004

Loppuunpalaneen työntekijän kirje vuodelta 2004.

tyontekijan kirje 2004 sivu 1

tyontekijan kirje 2004 sivu 2

tyontekijan kirje 2004 sivu 3

Aikahyppy viiden vuoden päähän – vuoteen 2009 mennessä mikään ei ollut muuttunut. Työyhteisö voi pahoin. Hallituksen puheenjohtajana yhä Hannele Luukkainen.


Vuonna 2014 puheenjohtajana oli edelleen Hannele Luukkainen. Aluehallintovirasto joutui jälleen puuttumaan asiakkailta työntekijöihin kohdistuvaan väkivallan uhkaan ja psykososiaaliseen kuormitukseen.

avi_tarkkertomus280214 (1)

avi_tarkkertomus280214 (2)

avi_tarkkertomus280214 (3)

Koska Luukkaisen johtama hallitus ei edelleenkään korjannut vakavia epäkohtia, Aluehallintovirasto harkitsi uhkasakkoa.

avi_kehotukset (1)

avi_kehotukset (2)

avi_kehotukset (3)

Hallussamme on myös vuosien varrelta kattavasti materiaalia, joka todistaa vuodesta toiseen jatkuneen työpaikkakiusaamisen. Intimiteettisuojan vuoksi emme julkaise muuta kuin viitteeksi tämän yhden otteen.

”Koko ajan jono oven takana”

Yllä olevien dokumenttien kuvaamalle Hannele Luukkaisen puheenjohtajakaudelle osui myös HESY:n työntekijöiden pitkä työtaistelu. Vakituiset työntekijät katsoivat, että heiltä karsittiin työtunteja, koska eläintenhoitajan ammattitaitoa vaativissa työtehtävissä suosittiin harjoittelijoita ja vapaaehtoisia.

Keskeinen syy oli tyytymättömyys palkkoihin. HESY:llä oli useita tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä, joille oli maksettu 6,5 euron tuntipalkkaa. Heidän kuukausitienestinsä jäivät 1 000–1 500 euroon.

Syksyllä 2008 alkanut vääntö eskaloitui neljän lyhyen työnseisauksen jälkeen kahteen lakkoon, erityisalojen toimihenkilöliitto Erton asettamaan hakusaartoon yhdistyksen työharjoittelijapaikkoihin sekä lopulta muutaman työntekijän irtisanoutumiseen.

Silloinen HESY:n hallituksen puheenjohtaja Luukkainen ei katsonut, että työntekijöiden vaatimukseen olisi mitään aihetta suostua. Hän kertoi Metro-lehden haastattelussa 11. helmikuuta 2009, että hänen mielestään hakusaarto tai lakkoilukaan eivät vaikuttaneet yhdistyksen toimintaan mitenkään.

”Ei Erto ole meille mikään neuvottelukumppani. Neuvottelemme suoraan henkilökunnan kanssa. Pidämme heistä hyvää huolta”, Luukkainen sanoi.

”Ja vaikka Erto on julistanut meidät saartoon, meillä on koko ajan oven takana ihmisiä, jotka pyrkivät meille töihin”, hän jatkoi.

Kun HESY:ssä nähtiin uusin joukkopako viime syksynä, yhdistyksen varapuheenjohtaja Anne Roine kommentoi Helsingin Uutisten artikkelissa irtisanoutumisia yhtä välinpitämättömästi: ”Muutamia tuntityöntekijöitä lähti. Elävässä elämässä ihmisiä lähtee.”

Tässä mennään tällä hetkellä – Aluehallintoviraston raportti huhtikuulta 2016: ”Työnantajan laiminlyönnit ovat vaarantaneet ja yhä vaarantavat työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden työssä”. Jälleen kerran ilmoilla 8 000 euron uhkasakko.

avi_2016_1

avi_2016_2

avi_2016_3

avi_2016_4

avi2–2016_1

avi2_2016_2

avi2_2016_3