Pihvi

HESY, Roine ja Luukkainen: näin huoli eläinten hyvinvoinnista kääntyi ihmisten pahoinvoinniksi

Kaikki parisuhdeterapiassa käyneet tietävät, että vanhassa liitossa konfliktit toistavat aina samaa kaavaa. Sama pätee Helsingin eläinsuojeluyhdistykseen. Lemmikkidekkarimme Teemu Kammonen-La Fiura analysoi tässä kirjoituksessaan HESY:n ongelmien syitä ja seurauksia sekä kertoo tarinan siitä, kuinka itsensä rekrytoimisessakin voi epäonnistua.

Sanat ja kuva: Teemu Kammonen-La Fiura

Juttusarjaamme tutustuneille lienee selvää, että HESY:ssä on pahoja ongelmia. Muiden on ennen tähän juttuun paneutumista syytä lukea aiemmat osat täältä ja täältä. Tämän artikkelin pohjustamiseksi kannattaa perehtyä asiakirjoista ja muista kirjallisista todisteista koostuvaan HESYLeaks-aineistoomme.

HESY-formula

Hallussamme olevien asiakirjojen ja ristiintarkistetun haastattelumateriaalin analyysin tulokseksi saa eräänlaiseksi HESY-formulaksi muodostuvan kuvion, joka on toistettu monta kertaa tämän vuosituhannen puolella.

1.) Jostain ristiriidasta tilanne tulehtuu työntekijöiden välillä. Se jakaa työntekijät leireihin, joista kiusaajien leiri on luonnollisesti aggressiivisempi ja keinoja kaihtamattomampi. Uhrit ottavat hallitukseen yhteyttä kertoakseen asioiden tilan, usein myös kiusaajat omalla versiollaan.

2.) Hallitus ei reagoi. Koska työpaikkakiusaamisen annetaan jatkua, se kärjistää kaikkia ongelmia työpaikalla. Tässä vaiheessa ahtaalle ajetut työntekijät yrittävät saada jonkin virallisen tahon (AVI, ammattiliitto) puuttumaan asiaan. Se ottaa asian hoitaakseen ja lähestyy hallitusta tiedustelulla, johon hallituksen on jo reagoitava. Tässä vaiheessa ensimmäiset työntekijät alkavat olla henkisesti piipussa ja joutuvat sairauslomalle.

3.) Pahoinvoivia ja työoloja kritisoivia työntekijöitä painostetaan tukkimaan turpansa ja rangaistaan vähentämällä työvuoroja. Heidän kiusaajansa voivat hallituksen epävirallisella hyväksynnällä käynnistää savustuskampanjan, joka tähtää kipuilevien työntekijöiden irtisanoutumiseen. Ja kun se tapahtuu, case closed.

(Vielä kertaus: tämä analyysi ei perustu spekulointiin vaan dokumentteihin, joista käy ilmi, että vuodesta 2004 lähtien HESY:ssä on tapahtunut useita tätä samaa kaavaa noudattaneita tapahtumasarjoja.)

Huono johtaja vai huonot alamaiset

Vuosia jatkuneiden ongelmien hoitamatta jättämisessä kyse on huonosta johtamisesta. Nyt seuraa subjektiivista tulkintaa, mutta sitä kirkastaa todisteiden kiistaton valo: HESY:n tapauksessa huono johtaminen tarkoittaa itsekkyyttä, joka ei piittaa alaisten huonosta kohtelusta, heidän tarpeistaan, toiveistaan tai edes terveydestä. Se ei arvosta työntekijöille eikä anna heille mahdollisuutta olla kuultavana edes heitä itseään koskevissa päätöksissä.

HESY:ssä ei ole henkilöstöjohtamista vaan työntekijöiden pomo on hallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Hesyssä niitä on ollut kolmen viime vuosikymmenen aikana kaksi kappaletta: Hannele Luukkainen ja Susanna Paavilainen.

Jälkimmäinen heistä ei ollut pestissään edes yhtä kautta loppuun, kunnes lähti yhdistyksestä vedoten yksityiselämän kiireisiin. Paavilaisen jälkeen vetovastuussa on ollut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Anne Roine. Hän ei ole ollut yhdistyksen toiminnassa mukana vielä kolmea vuottakaan mutta on saanut uskomattoman paljon aikaan siinä ajassa. Ei niinkään yhdistyksessä pesivien ongelmien hoidossa vaan niiden kärjistämisessä.

Elämänmakuinen konsultti

”Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.”

Näin sanotaan Journalistin ohjeissa. Annoimme Anne Roineelle tämän mahdollisuuden. Yritimme tavoitella häntä kommentoimaan yhdistyksen asioita, mutta vastauksena tuli luuri korvaan. Tietojemme mukaan hän on tehnyt näin huomattavasti Creatia suuremmillekin tiedotusvälineille. Niin sanottu samanaikainen kuuleminen ei siis tässä artikkelissa toteudu, mutta sen valinnan teki Roine itse.

Anne Roine on siviiliammatiltaan konsultti, joka on erikoistunut suhdetoimintaan ja johtamiseen. Työnantajansa sivuilla hän kuvailee itsensä näin:
”Olen lämmin, ihmisläheinen, innostava ja intuitiivinen sparraaja. Pyrin aina pureutumaan sinun tilanteeseesi antaumuksella ja työskentelen tinkimättömästi sinun tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilökohtainen mottoni on: Ei ole hyvää eikä pahaa. Ei oikein eikä väärin. Ei syyllisiä eikä syyttömiä. On vain elämä!”

Kaikille tätä juttusarjaa seuranneille on tullut selväksi, että Roine elää niin kuin opettaa. Sitä kuvaa vaikkapa tämä Helsingin Uutisten haastattelusitaatti: ”Muutamia tuntityöntekijöitä lähti. Elävässä elämässä ihmisiä lähtee.”

Roineen elämänmakuinen kommentti oli siis hänen vastauksensa tilanteeseen, kun hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja suuri osa eläintenhoitajista jätti yhdistyksen, koska hallitus ei suostunut tekemään työpaikan ongelmille yhtään mitään. Eikä muuten tehnyt tämän jälkeenkään. Kuten HESYLeaks-materiaalista näkyy, HESY:n niskassa on tälläkin hetkellä Aluehallintoviraston uhkasakko. Alrighty then!

Työpaikkailmoitus itselle

Miten Roine tuli Hesyyn? Hänellä oli tuttuja sisäpiirissä. Suositeltuna hakijana hän pääsi toimistopäällikön pestiin alkuvuodesta 2014. Uudessa pestissään hän viihtyi tosin vain pari viikkoa, sillä työsopimus ei miellyttänyt häntä eikä hän suostunut allekirjoittamaan sitä.

Roine oli kuitenkin tullut jäädäkseen. Seuraavissa vaaleissa hän asettui ehdolle hallitukseen ja tuli valituksi, koska Roineelle suotuisat sisäpiiriläiset hoitivat aggressiivisella vaalityöllä äänestäjät kannattamaan juuri heidän ehdokastaan.

Ensimmäisessä kokouksessa Roine valittiin varapuheenjohtajaksi, koska hallituksen koostumuksessa oli muitakin sisäpiiriläisten vaalityön sinne siivittämiä edustajia. Hän otti vastuulleen muun muassa HESY:n henkilökunnan johtamisen, vaikka edellinen kaksiviikkoinen samoissa tehtävissä oli päättynyt kiukutteluun.

Roineella olikin jotain muuta mielessään, sillä hän ehdotti analyysinsä perusteella toiminnanjohtajan palkkaamista yhdistykseen mahdollisimman nopeasti. Hallitus innostui ja koki aivan aiheesta toiminnanjohtajan tarpeelliseksi. Roine lupasi hoitaa rekrytoinnin, sillä hänellä olisi siitä eniten kokemusta.

Roine laati työpaikkailmoituksen ja määritti, millaisiin vaatimuksiin tulevan toiminnanjohtajan olisi syytä vastata ja millaisia meriittejä hänellä olisi syytä olla. Yllättäen vaatimukset vastasivatkin todella hyvin hänen omaa ansioluetteloaan. Sattumalta hän myös haki itse tehtävään ja valitsi itsensä loppuhaastateltavien joukkoon. Alrighty then!

Jotkut hallituksen jäsenet olivat sitä mieltä, että Roine oli täysin esteellinen edes hakemaan itse tekemässään rekryssä toiminnanjohtajan paikkaa. Roine veti hakemuksen takaisin ja ilmoitti, että osallistuu kuitenkin valitsemiensa ehdokkaiden haastatteluun. Roine oli päättänyt kuitenkin, että pesti oli hänen eikä aikonut luopua asiasta näin helposti.

Haastattelujen jälkeen Roine tyrmäsi jokaisen hakijan. Seuraavassa hallituksen kokouksessa hän ehdotti taas itseään pestiin ja saikin läsnäolevien hallituksen jäsenten enemmistön puolelleen. Äänestystulos oli selvä, sillä sisäpiiri oli masinoinut nimilistan puoltamaan hänen palkkaustaan. Eräs hallituksen jäsen kommentoi kampanjaa näin: ”Työntekijöiden nimien keruu adressiin/kannanottoon Anne Roineen palkkaamiseksi oli todella omituista, eikä mitenkään hyväksyttävissä.”

”Esimiehenä olen innostava ja motivoiva... Olen kehittänyt johtamisen osaamistani opiskelemalla… Koulutus on kehittänyt minua henkisesti sekä antanut erinomaisia työkaluja henkilöstön hyvän ja motivoivan työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi.” (Ote Anne Roineen työhakemuksesta HESY:lle.)
”Esimiehenä olen innostava ja motivoiva… Olen kehittänyt johtamisen osaamistani opiskelemalla… Koulutus on kehittänyt minua henkisesti sekä antanut erinomaisia työkaluja henkilöstön hyvän ja motivoivan työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi.” (Ote Anne Roineen työhakemuksesta HESY:lle.)

Työnainen on palkkansa ansainnut

Roineen palkkatoive oli muodolliset 4 700 euroa kuukaudessa. Se oli 1 000–1 700 euroa suurempi kuin muilla haastatelluilla ja vastaa keskimäärin neljän HESY:n eläintenhoitajan kuukausipalkkaa.

Lisäksi uusi työsopimus olisi taannut Roineelle aika paljon oikeuksia. Tässä sanatarkka ote hallituksen jäsenten välisestä sähköpostikeskustelusta: ”täydet valtuudet yksin palkata ja erottaa työntekijöitä, määrätä heidän palkansa suuruus, olla yksin vastuussa yhdistyksen taloudesta ja kirjanpidosta sekä eläintenhoitoon liittyvistä päätöksistä”.

Eräs hallituksen edustaja kommentoi Roineen palkkausta ja työsopimusta näin (sanatarkka lainaus): ”Esitetty työsopimus on aivan absurdi ja palkka ja muut edut eivät ole missään suhteessa sen enempää HESYn muiden työntekijöiden kuin muiden vastaavien yhdistysten toiminnanjohtajien palkkoihin ja etuihin. Toista hallituksen jäsentä lainaten totean vain, että toiminnanjohtaja ei kuitenkaan ole diktaattori.

Esitän edelleen, että toiminnanjohtajan mahdollinen palkkaaminen käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa. Jos toiminnanjohtaja päätetään palkata, pitää hakuprosessin, valintakriteereiden, työehtojen jne. olla alusta loppuun selkeät ja läpinäkyvät. Lienee itsestään selvää, että lain ja sääntöjen mukaan tulee toimia. Työtehtävien ja palkkauksen tulee olla järkevässä suhteessa valittavan koulutukseen ja kokemukseen sekä HESYn muiden työntekijöiden vastuualueisiin ja palkkatasoon.

Leasing -autot ja vastaavat tuskin näyttävät hyvältä lahjoitusvaroin toimivalla eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajalla.”

Yli viiden miljoonan euron omaisuutta hallinnoivan ja hulppeaa voittoa tekevän (vuoden 2014 tilikauden ylijäämä oli 738 510 euroa) yhdistyksen taloudenhoidossa vallitsevaa leikkausten linjaa on ihmetelty. Kysyttäessä asiasta Roine on todennut, että rahoja säästetään uuden eläinkeskuksen rakentamiseen. Tällä on siis selitelty sitä, ettei yhdistyksellä ole ollut varaa ostaa tarpeeksi kissanhiekkaa eläintalolleen eikä maksaa eläintenhoitajille asianmukaista palkkaa.

Roineen palkkatoiveen perusteella hän ei selkeästi koe, että nämä ongelmat koskettaisivat hänen omaa lompakkoaan.

Damn you yhdistyslaki!

”37 §
Esteellisyys

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.”

Näin sanoo yhdistyslaki. Siitä huolimatta Anne Roine ei jäävännyt itseään toiminnanjohtajan valinnasta.

Sen sijaan tämän kevään vaaleissa yhdistyslaista ollaankin oltu hallituksessa erittäin tarkkoja, koska sillä on pystynyt vaikuttamaan vaaleissa kilpailevien ehdokkaiden vaalikelpoisuuteen ja tiputtamaan hallituksen kaatamista ajavia ehdokkaita kisasta.

Roineesta ei tullut toiminnanjohtajaa, koska pari hallituksen jäsentä muistuttivat selkeistä juridisista ongelmista ja muistuttivat myös Roineen etua ajaneita jäseniä heidän vastuustaan lain edessä. Toiminnanjohtajan valintaa päätettiin siirtää. Seuraavassa rekryssä pestiin palkattiinkin Satu Lehtinen, ja mikäli luitte edellisen raporttimme, tiedättekin jo tarinan jatkon. Pesti siis jäi reilun kuukauden mittaiseksi.

HESY:n nykyinen hallitus on ilmoittanut juuri hallituskokoonpanon vaihtumisen mahdollistavan vuosikokouksen alla, että he ovat valinneet uuden toiminnanjohtajan. Valinta on pidetty hyvin salaisena, sillä siitä ei tiedä hallitusta lukuun ottamatta kukaan. Hallitus on sanonut, että toiminnanjohtajan nimi julkistetaan vasta toukokuussa, vuosikokouksen jälkeen.

Anne Roine ei ole ehdokkaana hallituksen jäsenvaalissa. Liikkeellä on huhu, jonka mukaan hän olisi taas julistautunut tulevaksi toiminnanjohtajaksi.

”En kommentoi!” on ainoa vastaus, jonka Roine suostui Creatille tiuskaisemaan. Sen jälkeen hän paiskasi luurin korvaan.

Lemmikkidekkarinne vahva veikkaus on, että HESY:ssä saadaan nauttia Roineen seurasta jatkossakin.

Roineen vetämä hallitus on saanut enemmän huomiota kuin yksikään aiempi HESY:n hallituskokoonpano. Sitä on kritisoitu täysin aiheesta erittäin huonosta johtamisesta ja kyvyttömyydestä puuttua yhdistyksessä velloviin pahoihin ongelmiin.

Kuten jo aiemmin todettua: vaikka hallitus ei ole osannut tai halunnut tehdä mitään hoitaakseen asioita parempaan suuntaan, heitä ei lopulta voi vetää täyteen vastuuseen näistä ongelmista. Niillä on paljon pidemmät juuret HESY:n historiassa. Ja ne ulottuvat pitkälle Hannele Luukkaisen valtakaudelle.

Luukkaisen aika

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä järjestettäviin hallitusvaaleihin on vain muutama päivä. Tämän artikkelin julkaisuhetkellä, 27. huhtikuuta, HESY ei ole tiedottanut kokouksesta omalla Facebook-sivullaan.

Keskustelu puheenjohtajaehdokkaista käy kuumana, ja Hannele ”Hanu” Luukkaisella tuntuu olevan paljon puolustajia. Monen mielestä vain hänellä on kokemusta tähän vaativaan pestiin.

Hanulla ja HESY:llä on pitkä yhteinen historia. Luukkaisen aikana HESY:n varallisuus kasvoi ja yhdistyksen toiminta nousi uudelle tasolle, kun 90-luvulla vanhasta kaupasta remontoitiin 150 eläimelle sijan antava eläinsuojelukeskus. Vuosittaiset löytökissojen määrät kasvoivat jopa yli tuhanteen eläimeen.

Myös Luukkaisen oma valta kasvoi, ja hän pääsi eläinten ystävien äänillä eduskuntaan yhdeksi kaudeksi 1991–1995. Hän on myös ollut kaupunginvaltuutettuna vuosina 1989–2014 ja on tätä nykyä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen poliittinen avustaja.

Hanu on ollut yhdistyksen toiminnassa mukana jo 1970-luvulta ja vetovastuussa vuodesta 1986 vuoteen 2014. Onko Hanu ollut sitten ollut hyvä johtaja näiden vuosikymmenten aikana?

Ainakin viimeiset kymmenen vuotta yhdistyksen johdossa ovat todisteiden valossa olleet kyseenalaiset. Creatin hallussa olevien Uudenmaan työsuojelupiirin (nykyinen Aluehallintovirasto) vuonna 2004 tekemän tarkastusraportin mukaan ongelmat ovat lähes identtiset nykyisiin mediassa laajalti esiteltyihin henkilöstöongelmiin. Eikä kyse siis ole kahdesta tarkastuksesta vaan lukuisista viranomaisten väliintuloista yli kymmenen vuoden aikana.

Vuosien varrella monta kertaa jopa lähes puolet työntekijöistä on lähtenyt kerrallaan menemään. Vuonna 2004 kaksi eläinlääkäriä ja neljä ammattitaitoista eläintenhoitajaa lopetti työsuhteensa juuri näin. Pitkään jatkunut työtaistelu ja lakkoilu eskaloitui uuteen joukkopakoon 2009, ja syksyllä 2015 Susanna Paavilaisen puheenjohtajakaudella neljän eläintenhoitajan lisäksi lähti toiminnanjohtaja ja Paavilainen itse.

”Irtisanouduin puheenjohtajan tehtävistä, koska enemmistön päätös soti minun oikeustajuani vastaan eikä se ollut yhdistyksen edun mukaista. En voinut ottaa vastuuta tällaisesta päätöksestä”, Paavilainen perusteli lähtöään Helsingin Sanomissa.

Näiden joukkopakojen välissä on tietenkin ollut useita irtisanoutumisia, joissa yksittäisiä työntekijöitä on savustettu pihalle. Eläintenhoitajien tapauksessa helpointa on ollut vain vähentää kyseisen henkilön työvuoroja, kunnes tulot ovat niin pienet, että ei ole varaa käydä töissä.

Savustava torpedo

Vuonna 2004 irtisanoutuneen eläintenhoitajan mukaan Hannele Luukkaisen johtama hallitus palkkasi ”torpedon” esimieheksi henkilökunnalle ja antoi tälle laajat itsemääräämisoikeudet. ”Torpedon” tehtävä oli savustaa HESY:n toimintaa kritisoivat ihmiset ulos.

”Torpedo väitti olevansa eläintenhoitaja ja opiskelleensa eläinlääketiedettä, mutta ei koskaan kertonut missä. Henkilökunnan selvitettyä hänen taustojaan hänestä ei löytynyt ainakaan Suomen rekistereistä mitään”, kertoo yksi 2004 irtisanoutuneista eläintenhoitajista.

”Torpedo” otti tehtäväkseen myös määrätä eläimille lääkityksiä, ja kun kaikki hoitajat eivät suostuneet tottelemaan näitä määräyksiä, alkoi kiihtyvä henkisen väkivallan harjoitus ja ulossavustus. Hänen päätöksiään kritisoineet eläintenhoitajat saivat osakseen äärimmäisen ankaraa työn jäljen tarkkailua ja arvostelua ammattitaidostaan.

”Meidät suljettiin pois. Työnkuvastamme poistettiin tärkeimmät vastuualueet ja annettiin vapaaehtoisten tehdä ne. Hän ohjeisti myös muuta henkilökuntaa tarkkailemaan meitä. Meille ei enää puhuttu tai kun puhuttiin, se oli suoraa huutamista”, eläintenhoitaja muistelee traumaattista aikaa.

Liittoon tehtiin asiasta tutkintapyyntö, mutta tutkinta keskeytyi, sillä myös kiusaaja oli tehnyt tutkintapyynnön. Tarkastaja ei voinut enää jatkaa tutkimuksiaan eturistiriidan takia, koska hän ei voisi olla molempien osapuolten puolueeton tutkija. Kuulostaako tutulta?

Kun mainitut kaksi eläinlääkäriä ja neljä eläintenhoitajaa oli lähtenyt, ”torpedokin” irtisanottiin hetken päästä.

.
.

Omat lippaat, omat luvat

Hanun valtakauden viimeisillä vuosikymmenillä yhdistys alkoi vaurastua toden teolla. Perintöinä saadut asunnot Helsingin kantakaupungista ovat isoja potteja, sillä viime vuodet ovat olleet kiinteistösijoittajille erittäin tuottoisia. Myös rahankeruu tehostui, kun Hesy levitti 130 lipastaan kauppojen kassoille ja muihin strategisiin kohteisiin, joissa eläinystävät ovat voineet kartuttaa yhdistyksen kassaa vaihtorahoillaan.

Vuosina 2010 ja 2011 Hesy järjesti rahankeräyksiä jopa ilman siihen oikeuttavia lupia.

Poliisihallituksen asiakirjasta käy ilmi, että Luukkainen olivat syytettynä rahankeruurikoksesta vuonna 2010. Syyttäjä jätti syyttämättä, vaikka poliisin saamat tiedot olivat varsin ristiriitaisia keskenään. Rahainkeruurikoksesta epäillyt Luukkainen ja Aila Kettunen kertoivat kuulusteluissa, että joulukeräystä ei vuonna 2010 järjestetty, koska luvat puuttuivat.

Huhtikuun 24. päivänä lemmikkidekkarinne soitti Luukkaiselle ja kysyi hänen näkemystään asiasta.

”Pitää paikkansa, että ollaan oltu poliisikuulustelussa lipaskeräykseen liittyen. HESY:ssä ei tuona vuona tehty joulukeräystä, koska ei saatu sitä lupaa siihen. Silloin ei vaan kerätty rahaa ollenkaan vaan myytiin joulukoristeita niillä keräyspaikoilla”, Hannele Luukkainen kertoi.

Luukkaisen puheet ovat hienoisessa ristiriidassa virallisen version kanssa. HESYLeaksista löytyvästä poliisin asiakirjasta voi kuka tahansa tarkistaa, että hallitus Luukkaisen johdolla päätti käynnistää perinteisen joulukeräyksen 2010, vaikka lupaa ei ollut.

Suora sitaatti asiakirjasta: ”Hakijan Poliisihallitukselle 31.5.2011 antaman lisäselvityksen mukaan yhdistyksen hallitus päätti perinteisen joulukeräyksen järjestämisestä myös jouluna 2011, vaikka yhdistyksellä ei ollut voimassaolevaa rahankeräyslupaa.”

Luukkainen itse vietti joulun 2010 Kuubassa. HESY:ltä ei koskaan takavarikoitu keräyksen tuottoja. Alrighty then!

Musta hevonen Martti From loikkasi leiristä toiseen

Tammikuussa Hannele Luukkainen pyysi HESY:n jäsentä Martti Fromia asettumaan ehdolle hallitukseen ja tukemaan häntä puheenjohtajaksi. From vastasi myöntävästi. Sitten alkoi Hesyn ongelmien uutisointi mediassa Creatin johdolla.

”Pyysin Hannelea kommentoimaan niitä kirjoituksia. Hänen mukaansa ne olivat mustamaalausta ja pötypuhetta”, From sanoo.

From uskoi Luukkaista. Sitten muukin media heräsi ja julkaistiin lisää artikkeleja HESY:n sotkuista. From pyysi kommentoimaan niitäkin. Sama vastaus. Pötypuhetta.

Koska miehen oma mainekin oli pelissä, hän halusi vastauksia, ei asioiden kiertelyä. Lopulta From ajoi Yhdyskunnantielle Hesyn konttorille ja marssi sisään kenenkään kutsumatta. Hän haastatteli henkilökuntaa. Se avasi nopeasti hänen silmänsä.

”Vaikka henkilökuntaa oli kielletty kertomasta mitään yhdistyksen asioista, sain niin paljon asioita selville vierailuni aikana, että ymmärsin: en voi enää jatkaa Hannelen tukijoukoissa. Se sotisi periaatteitani vastaan.”

From teki pitkän listan kuulemistaan faktoista, lähetti ne entiselle vaaliryhmälleen ja kysyi, miksei Luukkainen ole kertonut niistä asioista. Luukkainen vastasi edelleen, että pötypuhetta. Häntä mustamaalataan.

Seuraavana päivänä Luukkaisen juristi otti yhteyttä ja uhkaili Fromia kunnianloukkauksella. From ei taipunut vaan linkkasi hänet puhumaan omalle juristilleen. Soittelu ei jatkunut. Tilanne elää. ■

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n vuosikokous pidetään 30.4.2016 klo 10 Pelastusarmeijan Temppelissä (Uudenmaankatu 40, Helsinki). Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksen käsiteltäväksi on vaadittu erillisenä asiakohtana hallituksen erottamista. Tilaisuus on avoin vain jäsenille.

Internet-vinkki: Jos haluaa nähdä, millä tasolla eläinsuojelijoiden keskustelu tällä hetkellä liikkuu, HESY:n nykyhallituksen perustama Facebook-ryhmä ”Eläinten ja ihmisten Hesy” antaa siitä kaunistelemattoman kuvan.


EDIT: Sitaatti yhdistyslaista korjattu 28.4.2016.

JÄIKÖ NÄLKÄ?